Hakkımızda

1977 yılında kurulan Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı (ERDAV)’ın gayesi tüzüğümüzde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

  1. Erzincan’ın kültürel, tarihi ve tabii güzelliklerini koruyucu ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
  2. İhtiyaç sahiplerinin, yoksulların, mağdur ve mazlumların, çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık vb. sorunlarına el uzatıp mevzuat çerçevesinde yardım yapmak.
  3. İçki, kumar ve uyuşturucu gibi fert ve cemiyet hayatında büyük zararlar doğuran kötü alışkanlıkların zararlarını açıklayan yayın yapmak ve bu çerçevede kültür, eğitim, spor ve rehabilitasyon merkezleriyle faaliyette bulunmak.
  4. Bilgili, dünyaya acık, düşünen, üreten, araştıran, toplumsal problemlerimizi aşmada sorumluluk üstlenen, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, milletini seven, dürüst, çalışkan, ahlaklı bir geçliğin oluşmasına katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak.
  5. Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimine ve toplumsal hayata katılımına katkı sağlamak.
  6. Yürürlükteki mevzuat dairesinde toplumumuzun ihtiyaç duyduğu hukuki, ahlaki, edebi, toplumsal, teknolojik, sınai ve zirai bilgileri yaymak.
  7. Erzincan halkını deprem gibi doğal afetler konusunda eğitmek, bu tür afetlerde kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.

Vakfımız bu güne kadar çalışma ve faaliyetlerini, kuruluş gayesinde belirtilen hususlar dahilinde yürütmeye çalışmış. Bu faaliyetler arasında günümüze kadar imkanlar dahilinde öne çıkan yardım çalışmaları olmuştur.

Yardımların dağıtılması konusunda, yardımda bulunanların güvenine layık olmak, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek, emaneti en iyi şekilde muhafaza ederek, gerçekten layık insanlara ulaşmasını sağlamak bilinciyle son derece titiz davranılmaktadır.

BİZ GÖNÜLLÜ YARDIMSEVENLER OLARAK;

Vakfımıza bir şekilde bildirilen, müracaat eden veya mağduriyetinden herhangi bir şekilde haberdar olduğumuz kişilerin tespiti; arkadaşlarımız tarafından bizzat evlerine gidilerek; kimlik bilgileri, işi, aylık gelirleri, çocukları, öğrenim durumları, Aile fertlerinin sağlık durumları vs. gibi araştırmaları yapılmakta, Ekte sunulan tespit formları doldurulmaktadır. Bu tespit formlarına, daha sonra Ailenin yakınları, komşuları Mahalle muhtarları ve aile hakkında bilgi verebileceklerin görüşleri de ilave edilmekte, herhangi bir sosyal güvencelerinin olup olmadığı incelenmekte, kamu veya özel yardım kuruluşlarından yardım görüp görmediklerine bakılmakta ve bu bilgiler ışığında oluşturulan formlar tanzim edilmektedir.

Bu şekilde oluşturulan ihtiyaçlı aileler tespit formları vakfımızda değerlendirmeye alınıp, en ihtiyaçlılardan başlanarak bir sıralama yapılmakta ve Erzincanlı yardımsevenlerden toplanan yardımlar oranında bu faaliyetler sürdürülmektedir.

Tespit edilen ailelere çok yönlü olarak sahip çıkılmakta, gıda, nakit, temizlik, yakacak, giyim, sağlık, barınma ve okuyan çocukların; çanta, defter, kitap, kırtasiye, önlük, gibi okul masrafları karşılanmaktadır. Ailenin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları tümden takip edilerek giderilmeye çalışılmaktadır.

İnsanların manevi duygularının yoğunlaştığı Ramazan aylarında toplanan zekat ve fitreler. Kurban bayramlarında toplanan kurban etleri ve değişik sebeplerle temin edilen özel malzemelerle bu sürekli yapılan yardımların dışında da ayrıca dönemsel olarak tespit edilen diğer Ailelere de yardım faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu yardım faaliyetlerinin yanı sıra itina ile seçilen gerçekten ihtiyaçlı ve başarılı olan öğrenciler de tespit edilmekte ve bunlara burs verilmeye çalışılmaktadır. Hali hazırda tespitleri yapılan öğrencilerden, imkanlarımız ölçüsünde aylı 100 TL Yetim burs verilmektedir.

ERDAV kurulduğu günden beri Uluslar arası çalışan Denizfeneri Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İyilikder gibi yardım kuruluşlarıyla arasında protokol yaparak yurtiçi ve yurt dışı yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. 2017 yılına kadar Erzincandan Suriye ye ayni yardım olarak 48 Tır gıda ve giyim malzemesi Erzincanlı hayırsever kardeşlerimizin desteği ile gönderdi.

ERDAV olarak eğitim ve kültür faaliyetleri konusunda şimdiye kadar öğrencilere yönelik bilgi yarışmaları ve spor müsabakaları düzenledik. Yine değerli halkımızı aydınlatacak ahlaki prensipler ve bilgi kazandırmak amacıyla ülkemizin tanınmış, konularında uzmanlaşmış şahsiyetler getirilerek bir dizi konferanslar ve paneller düzenlemek gibi program da planlanmaktadır. Bu kültürel faaliyetlerimizin ilkine 27 Nisan 2005 tarihinde NLP eğitimi ile başladık.

Arzumuz şudur: Sorumluluk bilinciyle, yaşadığımız ilde ki değerleri hiçbir ön şart koymadan, bu güne kadar yaptığımız yardım, Eğitim ve Kültür faaliyetlerini daha kapsamlı, nitelikli ve verimli hale getirmek için yardımsever halkımızı yanımızda görmek. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kimlerin kendilerini hangi alanda ve zeminde daha faydalı olabileceğine inanıyorsa gönüllü yardımsevenler olarak gelip etkin görev alması, fikirlerini sunması, görüş ve düşünceleriyle katkıda bulunmasına ihtiyaç duymaktayız.

ERDAV, ihtiyaç sahibi kimselerin derdine derman olmak için çıkmış olduğu bu kutlu yolda yürüyüşünü sürdürüyor. Sizler de maddi ve manevi desteklerinizle ERDAV’ın bu kutlu yürüyüşüne katkı sağlayabilirsiniz.