“Filistin ve Kudüs ” Temalı Kompozisyon Yarışması

İrtibat Numaraları:0505 434 01 02- 0535 214 0314 – 0507 202 42 20

                       ERZİNCAN ERDAV

               FİLİSTİN VE KUDÜS KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın Organizasyonu:

Madde 1:

 • Yarışma Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı (bundan sonra ERDAV olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmektedir.

 

Yarışmanın Kapsamı ve Konusu:

Madde 2:

 • Kapsamı; Yarışma,4 kategoride düzenlenecektir.
 1. Kategori: Erzincan Merkezde bulunan Liselerde okuyan öğrenciler,
 2. Kategori: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde okuyan öğrenciler,
 3. Kategori: Öğretmenler (Emekli Öğretmenler bu kategoriye dahildir)
 4. Kategori: Yetişkinler (Açık Lise Öğrencileri bu kategoriye dahildir.) arasında düzenlenecektir.

 

 • Kompozisyon konusu, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Filistin ve Kudüs şehridir.

 

Yarışmanın Amacı:

Madde 3:

 1. Öğrencilerimizde inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde Filistin ve Kudüs’ün yeri ile ilgili farkındalık oluşturmak.
 2. Öğrencilerimizi Filistin ve Kudüs hakkında araştırma yapmaya teşvik etmek ve bu konuda bilgilerini zenginleştirmelerine fırsat oluşturmak.
 3. Öğrencilerimizin düşünce ufuklarında, Filistin ve Kudüs’ün inancımızdaki ve medeniyetimizdeki yerine dikkat çekmek.
 4. 7 den 77 ye insanların düşüncelerini kaleme aktararak yazma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak.

 

 

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar:

Madde 5:

 1. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre ve ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
 2. Yarışmaya katılacak eserler Kompozisyon türünde olacaktır.
 3. Yarışmaya katılacak olan Kompozisyonların özgün olması, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 4. Eser, kompozisyon yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve kompozisyonda herhangi bir kapak ya da görsel olmamalıdır.
 5. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası sözleşmelere ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret, ayrımcılık ve nefret söylemi barındıran, reklam içeren, siyasi propaganda niteliği taşıyan, şiddeti destekleyen, her türlü fanatizmi öven eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan veya açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada daha önce yayınlandığı tespit edilen Kompozisyonlar, doğrudan elenecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.
 7. Eserler bilgisayar ortamında ve Word formatında, Times New roman şeklinde kaleme alınacaktır. Sayfa boyutu A4, yazı 12 punto ve satır aralığı ise 1,5 olacaktır. Kompozisyon en az 1 (bir), en fazla 4 (dört) sayfa uzunluğunda olacaktır. 4 (dört) sayfayı aşan Kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. İmla ve dil kullanımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 9. Kompozisyon başlığı belgenin içinde belirtilecektir.
 10. Her kişi bir eserle katılacaktır.
 11. Katılımcılar Kompozisyonlarını yazdıkları Word dosyasında,

 

Ad,

Soyad,

Adres,

Email,

Telefon numarası

Öğrencilerin Velisinin telefon numarası

Okul bilgilerini belirteceklerdir.

 

 1. İlan edilen son teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir ancak eser sahipleri yarışmaya katılmakla Kompozisyonlarının yayınlanmasını, farklı mecralarda tamamının ya da bir kısmının kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan Kompozisyonlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 3. Yarışmaya gönderilen eserin özgün olması, herhangi bir yapıtı çağrıştırmaması veya bir yapıttan kopya bulundurmaması gerekir. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.
 4. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda yarışma koşullarında değişiklik yapma ya da yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

 

 

Yarışma Takvimi:

Madde 6:

 1. Başvurular 10. 01.2024 tarihinden itibaren başlayacaktır.
 2. Eser ve Katılım formları bilgi@erdav.org.tr mail adresine, WORD veya PDF olarak gönderilecektir.
 3. Başvurular için son tarih 15.02.2024’dür.
 4. Sonuçlar 08.03.2024 tarihinde (https://www.erdav.org.tr/) sitesinde ilan edilecektir.
 5. Ödül töreni ve Ödül töreninin gerçekleştirileceği adres daha sonra (https://www.erdav.org.tr/) sitesinde Ve Sosyal Medya Hesaplarımızda ilan edilecektir.
 6. HER KATEGORİDEN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN ESERLERİN SAHİPLERİNDEN ŞU BELGELER İSTENECEKTİR.

1-Üniversite Öğrencilerden öğrenci belgeleri

2-Lise öğrencilerinin velilerinden veli izin belgesi ve öğrenci belgesi

3-Yetişkinlerden  adres beyanı istenecektir.

 

Değerlendirme Kurulu:

Madde 7:

 1. Değerlendirme

Edebiyat Öğretmenlerinden Oluşacak bir komisyon her kategoriden 5 eser seçeceklerdir

 1. Değerlendirme

Değerlendirme Kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından belirlenen alanında uzman üyelerden oluşacaktır. Kurul, kendi üyeleri arasından birini başkan seçer ve değerlendirme esaslarına göre çalışmasını yürütür. 1. Değerlendirmeden seçilen eserlerden ilk üç eseri belirler.

 

Değerlendirme Esasları

Madde 8:

 1. Kompozisyon özgünlüğü (20 puan)
 2. Kullanılan dilin sade, açık ve anlaşılırlığı (20 puan)
 3. Kullanılan üslubun etkileyiciliği (20 puan)
 4. Türkçenin etkin kullanımı, imla ve noktalama işaretlerinin kullanımı (20 puan)
 5. Kompozisyon metninde dile getirilen görüşlerin dini, tarihi ve kültürel yönden araştırmalarla temellendirilmesi (20 puan)

 

Ödüller:

Madde 9:

 • Yapılacak olan Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ERDAV Vakfı tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir:

 

 1. KATEGORİ (LİSE ÖĞRENCİLER) ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü      :  Avita Essential 14 Laptop + Burs Aylık 500TL  (8 Ay )

İkincilik ödülü        :  Burs Aylık 500 TL  (8 Ay )

Üçüncülük ödülü    :  Burs Aylık 350 TL  (8 Ay )

 

 1. KATEGORİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER) ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü      :  Avita Essential 14 Laptop + Burs Aylık 700TL  (8 Ay )

İkincilik ödülü        :  Burs Aylık 600 TL  (8 Ay )

Üçüncülük ödülü    :  Burs Aylık 500 TL  (8 Ay )

 

 1. KATEGORİ (ÖĞRETMENLER) ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü      :  Avita Essential 14 Laptop

İkincilik ödülü        :  2000 TL

Üçüncülük ödülü    :  1000 TL

 

 1. KATEGORİ( YETİŞKİNLER-AÇIK LİSE ÖĞRENCİLER) ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü      :  Avita Essential 14 Laptop

İkincilik ödülü        :  2000 TL

Üçüncülük ödülü    :  1000 TL

 

 

 

 

Bilgilenme:

Madde 10:

 • -Yarışmacılar, yarışmaya ait detay bilgileri aşağıdaki iletişim adresinden öğrenebilirler.
 • -Bu şartname toplam 10 (on) madde ve 3 (üç) sayfadan ibarettir.

 

ERDAV Vakfı İletişim Bilgileri:

Adres: Atatürk Mahallesi 363. Sokak No: 8 Erzincan

Telefon : 0446 224 23 24

Mobil : 0505 434 01 02- 0535 214 0314 – 0507 202 42 20

Web : https://www.erdav.org.tr/